Een man van 37 is projectmanager in de bouw. Hij leidt een innovatief project. In de loop van de tijd treden onvoorziene problemen op. Hij is als projectmanager verantwoordelijk voor het oplossen daarvan. Als de problemen toenemen, neemt zijn belastbaarheid af. Hij verliest het overzicht, heeft moeite met prioriteren en plannen en voelt zich machteloos. Als hij ziek thuis komt te zitten, komt hij bij mij. We hebben al snel in de gaten waar de schoen wringt en hij bespreekt dit met zijn leidinggevende. De organisatie pakt dit voortvarend op. Er worden twee deelprojectleiders aangesteld waardoor hij niet meer in zijn eentje overal verantwoordelijk voor is.
Na twee maanden thuis gaat de man weer aan de slag en na vier maanden is hij weer fulltime aan het werk. Soms zijn problemen snel opgelost!