Aan bedrijven en individuele werknemers bied ik coaching en training op allerlei aspecten van communicatie en samenwerking. Ik werk systemisch: ik richt me op de wisselwerking tussen bedrijf en individu. Het doel is een optimale relatie tussen bedrijf en werknemers zodat beide zich verder ontwikkelen.

Voorbeelden van onderwerpen waarvoor bedrijven mij kunnen inhuren:

  • werknemers die niet goed functioneren;
  • verbeteren van de samenwerking op alle niveaus van het bedrijf;
  • ontwikkeling van leiderschap;
  • communicatie richting externe relaties: onderhandelen, klantgericht werken en een duurzame visie op verkooptechnieken;
  • trainen van leidinggevenden in functioneringsgesprekken en sollicitatiegesprekken;
  • coachen van teams en afdelingen bij omgaan met veranderingen;
  • duurzaam personeelsbeleid waaronder loopbaanplanning en reïntegratie;
  • als extern bedrijfsmaatschappelijk werker;
  • aanpak van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.