Met twee partners, een registeraccountant en een internationaal ondernemer, vormen wij het team Minding Gaps. We hebben onze disciplines samengebracht in een model om een allround advies te kunnen geven en samenhang aan te brengen. We richten ons op DGA-ondernemers en willen hen inspireren vanuit onze interdisciplinaire analyse. Hierdoor krijgen DGA-ondernemers een gedegen fundament dat wijsheid en een breder blikveld genereert. In deze samenwerking neem ik de persoonlijke orientatie voor mijn rekening: daar waar persoonlijke kenmerken (de groei van) het bedrijf in de weg staan, zoeken we een manier waarop juist ten dienste van het bedrijf kunnen worden ingezet.